Avasta südamerahu ja sisemine jõud meie palvekojas!

Antsla Palvekoda on kogukond, kus on võimalus otsida Jumala tõdesid ja alustada teekonda koos Jeesusega Püha Vaimu juhtimisel. Me oleme avatud kõigile, kes soovivad leida lepitust Jumalaga.

Kirjutatud on nii; "Minu Isa koda peab olema palvekojaks kõigile rahvastele"

Antsla Palvekoda

Meie tegevus ei ole formaalne ega piiritletud, vaid pigem voolav ja vaba, kohandudes selgelt piibli õpetusele. Oleme avatud kõigile, kes otsivad vaimset tuge, ühtsust ja juhatust ning soovivad leida kogukonda, mis aitab neid kasvada Jumala tundmises läbi palvete, Sõna õpetuse ja isikliku osadusega Pühas Vaimus.

Palved

  • Ühispalveteenistused

  • Palvegrupid

  • Eestpalved

  • Vabanemisteenistused

Jumala Sõna õppimine

  • Piibliõpetused

  • Jumala Sõna õpetamine


 
Kogukond

  • Heategevusprojektid

  • Kogukonnaüritused

  • Toetus- ja palvegrupid


⇓ Tutvu meie kirikutega

Elumõte ja rahu südames

Tere tulemast Antsla Palvekotta!


"Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise".


Meie palvekoda on avatud südamete ja Jeesuse kohtumispaik, kus otsitakse Jumalat . Olgu see teekond sinu jaoks juba tuntud või alles avastamist ootav, meie juures on alati ruumi ja toetust.

Missioon

Meie missiooniks on jõuda iga inimeseni meie kogukonnas. Pakkuda avatud ja toetavat keskkonda Pühas Vaimus. Et  inimesed leiaksid rahu, vaimse kasvu Pühas Vaimus ning ühenduse Jumalaga läbi palve ja õpetuse." Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”  ."

Visioon

Meie visiooniks on olla abistavaks jõuks kogukonnas, mis innustab ja toetab inimesi nende vaimses teekonnas ning kus leitakse rahu, lootust ja ühtsust Jumalaga.

Mt 28:19-20

₁₉ Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse

₂₀ ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

Vajad eestpalvet?

Saada meile sõnum ning me palvetame sinu vajaduste pärast

Me oleme siin, et aidata!

Saada meile sõnum